سفارش تبلیغ
تبلیغات در پارسی بلاگ
زندانبان به یوسف علیه السلام گفت : «من تو را دوستدارم» . [امام رضا علیه السلام]