سفارش تبلیغ
تبلیغات در پارسی بلاگ
بخشنده نادان نزد خدا از پارسای بخیل، محبوب تر است. [رسول خدا صلی الله علیه و آله]